نمایش دادن همه 8 نتیجه

چراغ شبکه

چراغ شبکه |UV |توکار |108 وات |شاه چراغ | مدل FPL

موجود

954,700 تومان
کد انحصاری محصول : FPL-Shabake-3 in/108w
سفارش:10
باقی مانده:100

چراغ شبکه |UV |توکار |128 وات |شاه چراغ | مدل SMD

موجود

1,098,600 تومان
کد انحصاری محصول : SMD-Shabake-3 in/128w
سفارش:40
باقی مانده:100

چراغ شبکه |UV |توکار |48 وات |شاه چراغ | مدل FPL/SMD

موجود

575,900 تومان
کد انحصاری محصول : FPL/SMD-Shabake-3 in/48w
سفارش:25
باقی مانده:100

چراغ شبکه |UV |توکار |64 وات |شاه چراغ | مدل FPL/SMD

موجود

662,000 تومان
کد انحصاری محصول : FPL/SMD-Shabake-3 in/64w
سفارش:25
باقی مانده:100

چراغ شبکه |UV |توکار |96 وات |شاه چراغ | مدل SMD

موجود

954,700 تومان
کد انحصاری محصول : SMD-Shabake-3 in/96w
سفارش:40
باقی مانده:100

چراغ شبکه |UV |روکار |48 وات |شاه چراغ | مدل FPL/SMD

موجود

575,900 تومان
کد انحصاری محصول : FPL/SMD-Shabake-3 out/48w
سفارش:25
باقی مانده:100

چراغ شبکه |UV |روکار |64 وات |شاه چراغ | مدل FPL/SMD

موجود

575,900 تومان
کد انحصاری محصول : FPL/SMD-Shabake-3 out/64w
سفارش:25
باقی مانده:100

چراغ شبکه |UV |روکار |96 وات |شاه چراغ | مدل SMD

موجود

945,200 تومان
کد انحصاری محصول : SMD-Shabake-3 out/96w
سفارش:40
باقی مانده:100