ابزار پرس هیدرولیک کابلشو ۳۰۰ HCT

ابزار پرس هیدرولیک کابلشو آذران شاپ با کد ۳۰۰ HCT ساخت شرکت DeDe ابزاری قدرتمند است که اکثرا برای نصب اتصالات کابلشو رابط مسی و آلومینیومی از سایز های مختلف از ۱۰ الی ۳۰۰ میلیمتر مربع (سطح مقطع) و ۱۶ الی ۲۴۰ میلیمتر مربع به کابل استفاده می شود

ویدئو معرفی کنتاکتورهای دورمن اسمیت

ویدئو معرفی کنتاکتورهای دورمن اسمیت

کنتاکتور یکی از اصطلاحات رایج در صنعت الکترونیک و الکتریکی است که در انتقال بار و کنترل اجزای الکتریکی بکار می‌رود. این قطعه الکترونیکی از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش اصلی کنتاکتور که شامل تعدادی کانتکت الکتریکی است و بخش کنترل که شامل مدارهای الکترونیکی کنترلی می باشد

ویدئو معرفی انواع فیوز مینیاتوری تیپ B

ویدئو معرفی فیوز های مینیاتوری تیپ B دورمن اسمیت

انواع فیوز مینیاتوری تیپ B دورمن اسمیت آذران شاپ بیشتر کاربرد صنعتی دارند. این کلیدها در جریان اضافه بار بین ۵ تا ۱۰ برابر جریان نامی در زمان مشخص ، مدار را قطع می کنند و زمان قطعشان از تیپ B بیشتر است

ویدئو معرفی انواع فیوز مینیاتوری تیپ C دورمن اسمیت آذران شاپ

ویدئو معرفی انواع فیوز مینیاتوری تیپ C دورمن اسمیت 1تا 63 آمپر

فیوز مینیاتوری تیپ C بیشتر کاربرد صنعتی دارند. این کلیدها در جریان اضافه بار بین ۵ تا ۱۰ برابر جریان نامی در زمان مشخص ، مدار را قطع می کنند و زمان قطعشان از تیپ B بیشتر است. این کلید به فیوز مینیاتوری کندکار نیز معروف است.

پیشگیری از خطر جریان بالا با کلید فیوز

با کلید فیوز مینیاتوری از خطرات جریان بالا پیشگیری کنید

کلید فیوز مینیاتوری یکی از ابزارهایی است که در صنعت الکترونیک و برق کاربرد زیادی دارد. کلید فیوز مینیاتوری برای محافظت و پیشگیری از خطر جریان بالا با کلید فیوز  و احتمال خطر حرارتی و اتلاف قدرت طراحی شده‌اند